17-08-2013

Unghundemesterkab Dansk retriever klub 2013.

Susanne Wærling med Molshøj`s Denver deltog i dette års mesterskab.

Post 1: 2 enkeltmarkeringer som Denver løser flot.

 

Post 2: En dobbeltmarkering hvor Denver bringer begge fugle, men 15 meter fra Susanne taber Denver fuglen, samler op og afleverer. Desværre må Susanne ikke fortsætte, når der har været fugl på jorden.